కుటుంబము (జీవశాస్త్రం)

The hierarchy of scientific classification

కుటుంబము (లాటిన్, స్పానిష్ Familia, జర్మన్ Familie, ఆంగ్లం Family) జీవుల శాస్త్రీయ వర్గీకరణ పద్ధతిలో ఒక వర్గం. ద్వినామకరణ పద్ధతిలో కొన్ని ప్రజాతులు కలిపి ఒక కుటుంబంలో ఉంటాయి. కొన్ని సాధారణ లక్షణాలున్న కుటుంబాలన్నీ ఒక క్రమములో ఉంచుతారు.

మూలాలుసవరించు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.