కూడలి (అయోమయనివృత్తి)

(కూడలి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కూడలి లేదా జంక్షన్ అనగా తెలుగులో రవాణా వ్యవస్థకు చెందిన రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దారులు కలుసుకొనే ప్రదేశం. ఇక్కడ దారి మార్చుకోవడానికి లేదా ఒక రవాణా పద్ధతి నుండి మరొక రవాణా పద్ధతికి మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆంగ్లంలో జంక్షన్ లాటిన్ భాషలో కలుపు అని అర్థం.

ఒక రహదారి కూడలి.

చారిత్రక ప్రాముఖ్యత మార్చు

చారిత్రాత్మకంగా చాలా పట్టణాలు రహదారి కూడలి ప్రాంతాలలోనే అభివృద్ధి చెందాయి. ఈ ప్రాంతాలలో ప్రజలు, వ్యాపారస్థులు ప్రయాణం మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, లావాదేవీలు నడపడానికి అవకాశం ఉండేది. ప్రాచీన ఐరోపాలోని రోము నగరం ఇందుకు మంచి ఉదాహరణ.

ఇదే విధంగా రైల్వే వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత రైల్వే కూడలి ఒక పట్టణంగా ఉండేది. ముందుగా ఉద్యోగుల కోసం ఏర్పరిచినా, తరువాత కాలంలో ఇతర ప్రాంతాల వారికి వ్యాపార రీత్యా అభివృద్ధికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా ఇవి ఇతరత్రా మార్పులు చెంది పెద్ద పట్టణాలుగా మార్పుచెందాయి. మన రాష్ట్రంలోని విజయవాడ ఒక మంచి ఉదాహరణ.

రహదారి కూడలి ప్రాముఖ్యంగా ఉన్న కొన్ని పట్టణాలు మార్చు

రైల్వే కూడలి ప్రాముఖ్యంగా ఉన్న కొన్ని పట్టణాలు మార్చు