వృక్ష సంబంధిత కొమ్ముల కొరకు చూడండి - కొమ్ము (వృక్ష శాస్త్రము)

సంగీత వాయిద్యం
A goat with spiral horns

కొమ్ములు (ఆంగ్లం Horns) కొన్ని జంతువుల తలపై ఉండే కఠినమైన నిర్మాణాలు.

కొమ్ములుండే జంతువులు మార్చు

కొమ్ము వాయిద్యం మార్చు

ఈ కొమ్ము వాయిద్యం జంతువులకుండే కొమ్ము ఆకారంలో వంపులు తిరిగివుండడం మూలంగా ఆ పేరుతో పిలుస్తారు. వీటిని గ్రామదేవతల పండగలలో ప్రముఖంగా ఊది ఊరందరికీ పండగ గురించి తెలిసెటట్లు చేస్తారు.

కొమ్ము కథలు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కొమ్ము&oldid=3847944" నుండి వెలికితీశారు