గుణకారం అనేది ప్రాథమిక గణిత ప్రక్రియల్లో ఒకటి. ఒక సంఖ్యతో మరో సంఖ్యను హెచ్చవేయడమే గుణకారం. అందుకనే దీన్ని హెచ్చవేత అని కూడా అంటారు. రెండు సంఖ్యల మధ్య గుణకారం అంటే వాటిలో మొదటి సంఖ్యను రెండవ సంఖ్య సూచించినన్ని సార్లు పదేపదే కూడడం. ఉదాహరణకు 3 ని 4 తో గుణించడాన్ని ఈ క్రింది విధంగా సూచించవచ్చు.

ఒక్కో దానిలో మూడు గోళీలు కలిగిన నాలుగు సంచులు. గుణకారం చేస్తే పన్నెండు గోళీలు

ఇందులో 3 గుణకం (multiplier), 4 గుణ్యం (multiplicand). ఇవి రెండూ గుణించగా వచ్చేది వాటి లబ్దం (product).

గుణకారం స్థిత్యంతర న్యాయాన్ని (Commutative law) పాటిస్తుంది. అంటే పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణ ప్రకారం 3 ను 4 సార్లు కూడినా, 4 ను మూడు సార్లు కూడినా ఒకే ఫలితం వస్తుంది. కాబట్టి గుణకాన్ని, గుణ్యాన్ని అటూ ఇటూ మార్చినా లబ్దంలో మాత్రం మార్పు ఉండదు.[1]

గుణకారం చేసేటప్పుడు కంప్యూటర్లు ఇదే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాయి. గుణకారం అంటే పదే పదే కూడడం. భాగహారం అంటే పదే పదే తీసివెయ్యడం.

చిహ్నాలు

మార్చు

సామాన్య గణితంలో గుణకారాన్ని గుణకం, గుణ్యం మధ్యలో " " (ఇంటూ) గుర్తుతో సూచిస్తారు.[2]

గుణకారాన్ని సూచించడానికి వేరే గుర్తులు కూడా ఉన్నాయి.

  • గుణకం, గుణ్యం మధ్య చుక్క (Dot) గుర్తును వాడతారు.[3]

ఉదాహరణకు

5 ⋅ 2
5 . 3

ఘాతాంకము (Exponent)

మార్చు

ఏదైనా సంఖ్యను దానితో దాన్నే గుణించుకుంటూ పోతే దాన్ని బహుగుణితము (Exponentiation) అంటారు. ఉదాహరణకు

 

ఇక్కడ a అనేది భూమి. n అనేది ఘాతాంకం. అంటే a అనే సంఖ్యను దానితో అదే n సార్లు గుణించడమన్నమాట.

మూలాలు

మార్చు
  1. Devlin, Keith (January 2011). "What Exactly is Multiplication?". Mathematical Association of America. Archived from the original on May 27, 2017. Retrieved May 14, 2017. With multiplication you have a multiplicand (written second) multiplied by a multiplier (written first)
  2. Khan Academy (2015-08-14), Intro to multiplication | Multiplication and division | Arithmetic | Khan Academy, archived from the original on 2017-03-24, retrieved 2017-03-07
  3. Khan Academy (2012-09-06), Why aren't we using the multiplication sign? | Introduction to algebra | Algebra I | Khan Academy, archived from the original on 2017-03-27, retrieved 2017-03-07
ప్రాథమిక గణిత ప్రక్రియలు
 
 
 
 
కూడిక తీసివేత గుణకారం భాగహారం
+ × ÷
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గుణకారం&oldid=3877874" నుండి వెలికితీశారు