వ్యవకలనం (తీసివేత) ప్రాథమిక గణిత ప్రక్రియలలో ఒకటి. ఒక సముదాయం నుండి వస్తువులను తొలగించే ప్రక్రియను తెలియజేస్తుంది. తీసివేత జరిగిన తరువాత ఫలితాన్ని "బేధము" అని అంటారు. తీసివేత ప్రక్రియను "-" గుర్తుతో సూచిస్తారు. ఉదాహరణకు ప్రక్క చిత్రంలో 5 − 2 ఆపిల్స్ ఉన్నాయి. దీని అర్థం 5 ఆపిల్స్ లో 2 ఆపిల్స్ తీసివేయబడ్డాయి. ఫలితంగా 3 ఆపిల్స్ మిగిలాయి. అందువలన 5,2ల బేధము 3. దీనిని 5 − 2 = 3 అని సూచిస్తారు. అంకగణితంలో సహజ సంఖ్యలతో ప్రధానంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వ్యవకలనం ఋణ సంఖ్యలు, భిన్నాలు, కరణీయ సంఖ్యలు, సదిశలు, దశాంశాలు, ప్రమేయాలు, మాత్రికలతో సహా వివిధ రకాల వస్తువులను ఉపయోగించి భౌతిక, అమూర్త పరిమాణాలను తొలగించడం లేదా తగ్గించడాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.[1][2]

"5 − 2 = 3" (verbally, "5 లోనుంచి 2 తీసేస్తే మూడు")
ఒక ఉదాహరణ

వ్యవకలనం అనేక ముఖ్యమైన నమూనాలను అనుసరిస్తుంది. ఇది ప్రతిస్థిత్యంతర ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అనగా క్రమాన్ని మార్చడం ద్వారా సమాధానం యొక్క చిహ్నాన్ని మారుస్తుంది. ఉదాహరణకు 2-8 = -(8-2). వ్యవకలనం సహచర ధర్మం పాటించదు. అనగా ఒకటి, రెండు సంఖ్యల కంటే ఎక్కువ తీసివేసినప్పుడు, వ్యవకలనం చేసే క్రమం ముఖ్యమైనది.

అధునాతన బీజగణితంలో, కంప్యూటర్ బీజగణితంలో, A - B వంటి వ్యవకలనంతో కూడిన వ్యక్తీకరణ సాధారణంగా A + (−B) చేరికకు సంక్షిప్తలిపి సంజ్ఞామానం వలె పరిగణించబడుతుంది. ఈ విధంగా, A - B రెండు పదాలను కలిగి ఉంటుంది, అవి A, −B. ఇది అసోసియేటివిటీ, కమ్యుటివిటీని సులభంగా ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తుంది.

మూలాలుసవరించు

  1. "Comprehensive List of Algebra Symbols". Math Vault (in అమెరికన్ ఇంగ్లీష్). 2020-03-25. Retrieved 2020-08-26.
  2. Weisstein, Eric W. "Subtraction". mathworld.wolfram.com (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2020-08-26.
ప్రాథమిక గణిత ప్రక్రియలు
కూడిక తీసివేత గుణకారం భాగహారం
+ × ÷
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తీసివేత&oldid=3175608" నుండి వెలికితీశారు