చర్చ:తెలుగు వారి వంటల జాబితా

తాజా వ్యాఖ్య: విభాగాల తీరు మెరుగు టాపిక్‌లో 10 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Arjunaraoc


వికీప్రాజెక్టు నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ఈ వ్యాసం నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో వికీట్రెండ్స్ ఆధారంగా, పేజీ వీక్షణలు అభివృద్ధి అవుతున్న వ్యాసాల నాణ్యతను మెరుగు పరచి తద్వారా మరింతగా వీక్షణలు అభివృద్ధి పరచటానికి ప్రయత్నించడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


విభాగాల తీరు మెరుగు

మార్చు

ఏదైనా వంటల పుస్తకం ఉదాహరణతో విభాగాల అమరికను సరిచేయాలి. --అర్జున (చర్చ) 06:36, 10 జనవరి 2014 (UTC)Reply

Return to "తెలుగు వారి వంటల జాబితా" page.