చర్చ:బలి చక్రవర్తి

Active discussions
వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


విషయంసవరించు

దీనిలో రాసిన చాలా విషయాలు ఈ వ్యాసానికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నాయి. మిగతా నిర్వాహకులు ఒకసారి చూసి తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించగలరు. రవిచంద్ర(చర్చ) 04:19, 24 అక్టోబర్ 2008 (UTC)

  • బలిచక్రవర్తి కి సంబంధం లేని బలి విషయాలన్నీ బలి అనే వ్యాసంలో పెట్టగలరు.--Nrahamthulla 04:54, 24 అక్టోబర్ 2008 (UTC)
Return to "బలి చక్రవర్తి" page.