చర్చ:మంచు మోహన్ బాబు

భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ వ్యాసం మొలకతరగతి చెందిన వ్యాసం అని వికీప్రాజెక్టు భారతదేశం ద్వారా యాంత్రికంగా కొలిచారు. దీనికి కారణం ఈ వ్యాసంలో మొలక అనే పేరు ఉన్న మూసను ఉపయోగించటమే, లేదా వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం బాగా తక్కువ వుండటం కూడా ఇంకో కారణం.
 • మీరు దీనిని అంగీకరిస్తే గనక, దయచేసి {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} యొక్క యాంత్రికం=అవును పారామీటరు ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి.
 • మీరు దీనిని అంగీకరించకపోతే గనక, దయచేసి {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} మూసలోని, తరగతి పారామీటరు మార్చాండి. ఆ తరువాత {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} యొక్క యాంత్రికం=అవును పారామీటరు ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి, తరువాత వ్యాసం నుండి మొలక అని ఉన్న మూసను కూడా తొలగించండి.


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


"మోహన్ బాబు" కూర్పుల చరితం సవరించు

"మోహన్ బాబు" వ్యాసం లోని అంశాలన్నింటినీ యిదివరకు ఉన్న వ్యాసం అయిన మంచు మోహన్ బాబు లో విలీనం చేసితిని.-- -- కె.వెంకటరమణ చర్చ 10:55, 25 ఆగష్టు 2013 (UTC)


 • (ప్రస్తు • గత) 10:50, 25 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (76 బైట్లు) (-24,231)‎ . . (ఈ వ్యాసం లోని విషయాన్ని మంచు మోహన్ బాబు లో విలీనం చేసితిని.) (1 మార్పును రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:26, 19 జూన్ 2013‎ 27.57.81.34 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (24,307 బైట్లు) (+101)‎ . . (→‎ప్రొడ్యూసర్ గా) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:25, 15 జూన్ 2013‎ 223.228.195.144 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (24,206 బైట్లు) (+94)‎ . . (→‎ప్రొడ్యూసర్ గా) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:19, 15 జూన్ 2013‎ 223.228.195.144 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (24,112 బైట్లు) (+224)‎ . . (→‎ప్రొడ్యూసర్ గా) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:00, 14 జూన్ 2013‎ 106.208.98.109 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (23,888 బైట్లు) (+95)‎ . . (→‎అవార్డులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 08:17, 13 జూన్ 2013‎ 125.16.25.134 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (23,793 బైట్లు) (+296)‎ . . (→‎అవార్డులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 08:11, 13 జూన్ 2013‎ 125.16.25.134 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (23,497 బైట్లు) (+379)‎ . . (→‎అవార్డులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:58, 25 మార్చి 2013‎ Pavanjandhyala (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (23,118 బైట్లు) (-84)‎ . . (దస్త్రం ఎగుమతి చేయబడింది) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:54, 25 మార్చి 2013‎ Pavanjandhyala (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (23,202 బైట్లు) (+428)‎ . . (ముఖ్యసవరణలు చేయబడ్డాయి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 00:29, 28 జనవరి 2013‎ MerlIwBot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (22,774 బైట్లు) (-53)‎ . . (యంత్రము తొలగిస్తున్నది: hi:मोहन बाबू,en:Mohan Babu (strongly connected to te:మంచు మోహన్ బాబు)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 08:53, 23 జూన్ 2012‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (22,827 బైట్లు) (-8)‎ . . (→‎సూచనలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 21:14, 20 మార్చి 2012‎ 50.73.125.110 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (22,835 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:18, 2 డిసెంబర్ 2011‎ 122.167.70.141 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (22,834 బైట్లు) (+42)‎ . . (→‎ప్రొడ్యూసర్ గా) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 11:05, 15 నవంబర్ 2011‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (22,792 బైట్లు) (+3)‎ . . (→‎ఫిల్మోగ్రఫీ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 12:03, 9 నవంబర్ 2011‎ సుల్తాన్ ఖాదర్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (22,789 బైట్లు) (+40)‎ . . (→‎మార్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 13:43, 22 నవంబర్ 2010‎ శశికాంత్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (22,749 బైట్లు) (+65)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 13:40, 26 అక్టోబర్ 2010‎ Eswar t (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (22,684 బైట్లు) (+22,607)‎ . . (Translated from http://en.wikipedia.org/wiki/Mohan_Babu (revision: 389486396) using http://translate.google.com/toolkit with about 61% human translations.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 22:46, 4 జూలై 2009‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (77 బైట్లు) (+22)‎ . . (తెలుగులో దారిమార్పు, Replaced: #REDIRECT → #దారిమార్పు,) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:33, 7 ఏప్రిల్ 2008‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (55 బైట్లు) (+55)‎ . . (మోహన్ బాబు ను, మంచు మోహన్ బాబు కు తరలించాం: పూర్తి పేరు)Return to "మంచు మోహన్ బాబు" page.