చర్చ:ముక్కోటి ఏకాదశి

Active discussions
వికీప్రాజెక్టు నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ఈ వ్యాసం నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో వికీట్రెండ్స్ ఆధారంగా, పేజీ వీక్షణలు అభివృద్ధి అవుతున్న వ్యాసాల నాణ్యతను మెరుగు పరచి తద్వారా మరింతగా వీక్షణలు అభివృద్ధి పరచటానికి ప్రయత్నించడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


కాపీరైట్ సమస్యసవరించు

కాపీరైట్ ప్రోబ్లెం గల భాగాన్ని తొలగించాలని అనుకొంటున్నారు. వీలైతే అర్జునగారు తొలగించగలరు. క్షమించండి.Rajasekhar1961 (చర్చ) 04:18, 10 జనవరి 2014 (UTC)

  • Rajasekhar1961 గారికి,ఆ మూలంలో వున్న విషయాన్ని మీరు క్లుప్తంగా మీ మాటల్లో రాయవచ్చు.అప్పుడు సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. --అర్జున (చర్చ) 05:38, 10 జనవరి 2014 (UTC)
  • కథను తిరిగివ్రాశాను. ఒకసారి చూడండి. అర్జున గారు, నేను చేసింది సరియైతే మూసను తొలగించండి.Rajasekhar1961 (చర్చ) 07:24, 10 జనవరి 2014 (UTC)
  • Rajasekhar1961 గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పటి రూపం మెరుగుగావుంది. స్వల్పమార్పులు చేసి హెచ్చరిక తొలగిస్తాను.--అర్జున (చర్చ) 08:30, 10 జనవరి 2014 (UTC)

మరికొంత సమాచారం?సవరించు

సమాచారం దొరికినప్పుడు బయట లింకు ఇవ్వడం లేకపోతే ఇప్పటికేవున్న సమాచారంతో సరియైన చోట వాడుకొని విస్తరించటం మంచిది. మరికొంత సమాచారం అనే విభాగంతో చేర్చడం వలన కొంతవరకు వున్న సమాచారమే మరల చేర్చబడే అవకాశం వుండి మొత్త వ్యాస నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశముంది. ఈ వ్యాసంలో ఆ విభాగంలోని విషయాన్ని సరియైన విధంగా కలపాలి --అర్జున (చర్చ) 09:48, 29 జనవరి 2014 (UTC)

Return to "ముక్కోటి ఏకాదశి" page.