చర్చ:వృత్రాసురుడు

వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వృత్రాసురుడు, వృతాసురుడు వేరువేరా? __చదువరి (చర్చరచనలు) 11:25, 24 అక్టోబర్ 2007 (UTC)

కాదు మహాప్రభో ! పేరు వ్రాయడం లొ తప్పు జరిగింది. సరిచేయవలసినదిగా ప్రార్థన ...కథ ఇంకా వృత్రాసురుడు వఱకు రాలేదు--బ్లాగేశ్వరుడు 11:29, 24 అక్టోబర్ 2007 (UTC)
Return to "వృత్రాసురుడు" page.