జంగిల్ రాణి 1960, ఫిబ్రవరి 5న విడుదలైన డబ్బింగ్ సినిమా.

జంగిల్ రాణి
(1960 తెలుగు సినిమా)

సినిమా పోస్టర్
తారాగణం శ్రీరామ్, నంబియార్, కుమారి, పెడ్రో
నిర్మాణ సంస్థ నీల ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు