ప్రధాన మెనూను తెరువు
జంగిల్ రాణి
(1960 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ నీల ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు