పాల సముద్ర మధనంలో సముద్రం నుండి ఉద్బవించిన అప్సరసలు.

తిలోత్తమ ఇంద్రుని సభలోని అప్సరసలలో ఒకరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తిలోత్తమ&oldid=2182491" నుండి వెలికితీశారు