ఎనిమిది దిక్కుల సూచిక.

నైరృతి (Southwest) పశ్చిమానికి దక్షిణానికి మధ్యన ఉన్న దిక్కు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నైఋతి&oldid=2953555" నుండి వెలికితీశారు