ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. కలవక కలవక కలిశాము ప్రేమ కడలిలో తడిశాము - ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి - రచన: కె.అప్పలాచార్య
  2. కోతినుంచి పుట్టాడు మానవుడు ఆ గుణములు అందుకే మానడు - పి.భానుమతి - రచన: ఆత్రేయ
  3. పచ్చిగా చెప్పాలంటే చచ్చిపోతున్నా ఆ ఆ నీ వెచ్చదనం కోసం - పి.సుశీల - రచన: ఆత్రేయ
  4. పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చీ రకరకాల పిచ్చి ఏ పిచ్చి లేదనుకుంటే - పి.భానుమతి - రచన: ఆత్రేయ
  5. వెయ్యర భన్నా వెయ్యన్నా దెబ్బకు దెయ్యం వదలాలన్నా - పి.భానుమతి - రచన: ఆత్రేయ
  6. శ్రీరామచంద్రా లాలి శ్రీ సుగుణసాంద్రా లాలి - పి.భానుమతి - రచన: ఆత్రేయ