పద్మాలయా పిక్చర్స్

పద్మాలయా పిక్చర్స్ భారత సినీ నిర్మాణ సంస్థ. దీని అధిపతులు హీరో ఘట్టమనేని కృష్ణ సోదరులు జి.హనుమంతరావు, జి.ఆదిశేషగిరిరావు.

నిర్మించిన సినిమాలుసవరించు