పుట్టుగుంట వెంకట సుబ్బారావు

పుట్టుగుంట వెంకట సుబ్బారావు ప్రముఖ రంగస్థల నటులు.

వెంకట సుబ్బారావు 1939లో వేమూరు గ్రామంలో రాఘవయ్య, వెంకటలక్ష్మీ దంపతులకు జన్మించారు.

రంగస్థల ప్రస్థానం

మార్చు

తెలుగుతల్లి నాటకంలోని నాగేశ్వరరావు పాత్రతో రంగస్థలంపై అడుగుపెట్టారు. రాగయుక్తంగా పద్యాలు పాడడంతో వీరికి అమితమైన ఆదరణ లభించింది. అగ్రశ్రేణి నటులందరితో నటించారు. ఈయన నటలుగా రాణించడానికి తుమ్మల ఆంజనేయులు, వేమూరి రామయ్య, శనగవరపు శ్రీరామమూర్తి మొదలైనవారి ప్రభావం ఉంది.

పోషించిన పాత్రలు

మార్చు
  • నారదుడు
  • ధృతరాష్ట్రుడు
  • శల్యుడు
  • నక్షత్రకుడు

సన్మానాలు

మార్చు

కాకినాడ, నెల్లూరు లలో ధృతరాష్ట్రుడు, శల్యుడు మొదలైన పాత్రలకు సన్మానాలు జరిగాయి.

ఇతర వివరాలు

మార్చు

గ్రామ పంచాయితీ శాఖలో ఉద్యోగిగా ఉంటూ వేమూరి రామయ్య నాటక సమాజంలో పనిచేశారు.

మూలాలు

మార్చు
  • పుట్టుగుంట వెంకట సుబ్బారావు, నూరేళ్ల తెనాలి రంగస్థలి, నేతి పరమేశ్వశర్మ, పుట. 264.