1. పృథ్వీరాజ్ (సినిమా)
  2. పృథ్వీరాజ్ కపూర్
  3. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్
  4. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌‌
  5. పృథ్వీ రాజ్: దక్షిణ భారత సినీ నటుడు
  6. బలిరెడ్డి పృధ్వీరాజ్: తెలుసు సినిమా హాస్య నటుడు