ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాత్రలు-పాత్రధారులుసవరించు

పాటలుసవరించు

పాట రచయిత సంగీతం గాయకులు
అక్కయ్యకు శ్రీమంతం చక్కని బావకు ఆనందం ఆత్రేయ ఏ.ఎం.రాజా పి.సుశీల బృందం
ఆడేపాడే పసివాడా ఆడేనోయి నీతోడా ఆనందం పొంగేనోయి దీపావళి ఇంటింట వెలుగు దీపాల మెరుపు ఎనలేని వేడుకరా చెరువు ఆంజనేయశాస్త్రి ఏ.ఎం.రాజా పి.సుశీల
ఆడే పాడే పసివాడ అమ్మలేని నిను చూడ కన్నీటి కథ ఏ.ఎం.రాజా ఏ.ఎం.రాజా
కన్నులతో పలకరించు వలపులూ ఎన్నటికీ మరువరాని తలపులూ రెండూ ఏకమై ప్రేమేలోకమై నామది పాడెను పరాధీనమై ఆరుద్ర ఏ.ఎం.రాజా పి.సుశీల, ఏ.ఎం.రాజా
తీరెనుగా నేటితో నీ తీయని గాధా సముద్రాల రాఘవాచార్య ఏ.ఎం.రాజా పి.సుశీల
తీరెనుగా నేటితో నీ తీయని గాధా సముద్రాల రాఘవాచార్య ఏ.ఎం.రాజా ఏ.ఎం.రాజా
పులకించని మది పులకించు వినిపించని కథ వినిపించు కనిపించని ఆశలవిందు మనసునే మరపించు గానం మనసునే మరపించు ఆత్రేయ ఏ.ఎం.రాజా జిక్కి
వాడుక మరచెదవేల నను వేడుక చేసెదవేల ఆత్రేయ ఏ.ఎం.రాజా ఎ. ఎం. రాజా, పి.సుశీల

వెలుపలి లింకులుసవరించు

మూలాలుసవరించు

  • డి.వి.వి.ఎస్.నారాయణ సంకలనం చేసిన మధుర గాయని పి.సుశీల మధుర గీతాలు, జె.పి.పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ, 2007.