"యోగాసనాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

1,173 bytes removed ,  12 సంవత్సరాల క్రితం
ఆంగ్ల పేర్లు తొలగింపు
చి (ఆసనాలు ను, యోగాసనాలు కు తరలించాం: సరైన పూర్తిపేరు)
(ఆంగ్ల పేర్లు తొలగింపు)
! '''[[ఇంగ్లీషు]]'''''
|-
| [[Adho Mukha Svanasana]] अधोमुख स्वनसन
| [[అధోముఖ స్వనాసనం]]
| Downward-Facing Dog
|-
| [[Adho Mukha Vrksasana]] अधोमुख वृक्षसन
| [[అధోముఖ వృక్షాసనం]]
| Handstand (Downward-Facing Tree)
|-
| [[Anjali Mudra]] अञ्जलि मुद्रा
| [[అంజలి ముద్ర]]
| Salutation Seal
|-
| [[Ardha Chandrasana]] अर्ध चन्द्रसन
| [[అర్ధ చంద్రాసనం]]
| Half Moon
|-
| [[Ardha Matsyendrasana]] अर्ध मत्स्येन्द्रसन
| [[అర్థ మత్సేంద్రాసనం]]
| Half Spinal Twist
|-
| [[Baddha Konasana]] बद्ध कोणसन
| [[బద్ధ కోనాసనం]]
| Bound Angle
|-
| [[Bakasana]] बकसन
| [[బకాసనం]]
| Crane
|-
| [[Balasana]] बालसन
| [[బాలాసనం]]
| Child's Pose (relaxation)
|-
| [[Bharadvajasana]] भरद्वजसन
| [[భరద్వాజాసనం]]
| Bharadvaja's Twist
|-
| [[Bhujangasana]] भुजङ्गसन
| [[భుజంగాసనం]]
| Cobra
|-
| [[Chakrasana]] चक्रासन
| [[చక్రాసనం]]
| Wheel
|-
| [[Chaturanga Dandasana]] चतुरङ्ग दण्डसन
| [[చతురంగ దండాసనం]]
| Four-Limbed Staff
|-
| [[Dandasana]] दण्डसन
| [[దండాసనం]]
| Staff pose
|-
| [[Dhanurasana]] धनुरसन
| [[ధనురాసనం]]
| Bow
|-
| [[Eka Pada Rajakapotasana]] एक पद रजकपोतसन
| [[ఏకపాద రాజకపోటాసనం]]
| One-Legged King Pigeon
|-
| [[Garudasana]] गरुडसन
| [[గరుడాసనం]]
| Eagle
|-
| [[Gomukhasana]] गोमुखसन
| [[గోముఖాసనం]]
| Cow Face
|-
| [[Halasana]] हलसन
| [[హలాసనం]]
| Plow
|-
| [[Hanumanasana]] हनुमन्सन
| [[హనుమానాసనం]]
| Monkey (named after [[Hanuman]])
|-
| [[Janu Sirsasana]] जानु शीर्षसन
| [[జాను శీర్షాసనం]]
| Head-to-Knee Forward Bend
|-
| [[Kakasana]] काकसन
| [[కాకాసనం]]
| Crow
|-
| [[Krounchasana]] क्रोन्चसन
| [[క్రౌఛాసనం]]
| Heron
|-
| [[Kukutasana]] कुकुतसन
| [[కుకుటాసనం]]
| Cockerel
|-
| [[Kurmasana]] कूर्मसन
| [[కూర్మాసనం]]
| Tortoise
|-
| [[Makarasana]] मकरसन
| [[మకరాసనం]]
| Crocodile (relaxation)
|-
| [[Matsyasana]] मत्स्यसन
| [[మత్స్యాసనం]]
| Fish
|-
| [[Matsyendrasana]] मत्स्येन्द्रसन
| [[మత్స్యేంద్రాసనం]]
| Lord of the Fishes (named after [[Matsyendra]])
|-
| [[Mayurasana]] मयूरसन
| [[మయూరాసనం]]
| Peacock
|-
| [[Natarajasana]] नतरजसन
| [[నటరాజాసనం]]
| Lord of the Dance
|-
| [[Pada Hasthasana]] पद हस्थसन
| [[పాద హస్తాసనం]]
| Standing Forward Bend
|-
| [[Padmasana]] पद्मसन
| [[పద్మాసనం]]
| Lotus
|-
| [[Paripurna Navasana]] परिपूर्ण नवसन
| [[పరిపూర్ణ నవాసనం]]
| Full Boat
|-
| [[Parivrtta Parsvakonasana]] परिवृत्त पार्श्वकोणसन
| [[పరివృత్త పార్శ్వకోణాసనం]]
| Revolved Side Angle
|-
| [[Parivrtta Trikonasana]] परिवृत्त त्रिकोणसन
| [[పరివృత్త త్రికోణాసనం]]
| Revolved Triangle
|-
| [[Pasasana]] पाशसन
| [[పాశాసనం]]
| Noose
|-
| [[Paschimottanasana]] पश्चिमोतनसन
| [[పశ్చిమోత్తానాసనం]]
| Seated Forward Bend
|-
| [[Prasarita Padottanasana]] प्रसारयत पदोत्तनसन
| [[ప్రసారిత పాదోత్తానాసనం]]
| Intense Spread Leg Stretch
|-
| [[Salabhasana]] शलभसन
| [[శలభాసనం]]
| Locust
|-
| [[Sarvangasana]] सर्वाङ्गसन
| [[సర్వాంగాసనం]]
| Shoulder Stand
|-
| [[Savasana]] शवसन
| [[శవాసనం]]
| Corpse Pose (relaxation)
|-
| [[Setu Bandha Sarvangasana]] सेतु बन्ध सर्वाङ्गसन
| [[సేతుబంధ సర్వాంగాసనం]]
| Bridge, Half Wheel
|-
| [[Siddhasana]] सिद्धसन
| [[సిద్ధాసనం]]
| Perfect Pose
|-
| [[Simhasana]] सिंहसन
| [[సింహాసనం]]
| Lion
|-
| [[Sirsasana]] शीर्षसन
| [[శీర్షాసనం]]
| Head Stand
|-
| [[Sukhasana]] सुखासन
| [[సుఖాసనం]]
| Auspicious Pose
|-
| [[Supta Baddha Konasana]] सुप्त बद्ध कोणसन
| [[సుప్తబద్ధ కోణాసనం]]
| Reclining num) Bound Angle
|-
| [[Supta Padangusthasana]] सुप्त पादाङ्गुस्थसन
| [[సుప్త పాదాంగుష్టాసనం]]
| Reclining numb Big Toe
|-
| [[Supta Virasana]] सुप्त वीरसन
| [[సుప్త వీరాసనం]]
| Reclining Hero
|-
| [[Svastikasana]] स्वस्तिकसन
| [[స్వస్తికాసనం]]
| Prosperous Pose
|-
| [[Tadasana]] तदसन संस्थिति
| [[తడాసనం]]
| Mountain
|-
| [[Trikonasana]] त्रिकोणसन
| [[త్రికోనాసనం]]
| Triangle
|-
| [[Upavistha Konasana]] उपविष्ट कोणसन
| [[ఉపవిష్ట కోణాసనం]]
| Open Angle
|-
| [[Urdhva Dhanurasana]] ऊर्ध्व धनुरसन
| [[ఊర్ధ్వ ధనురాసనం]]
| Upward Bow, Backbend, or Wheel
|-
| [[Urdhva Mukha Svanasana]] ऊर्ध्व मुख स्वनसन
| [[ఊర్ధ్వముఖ స్వనాసనం]]
| Upward-Facing Dog
|-
| [[Ustrasana]] उष्ट्रसन
| [[ఉష్ట్రాసనం]]
| Camel
|-
| [[Utaana Kurmasana]] उत्तान कूर्मसन
| [[ఉత్తాన కూర్మాసనం]]
| Upside-Down Tortoise
|-
| [[Utkatasana]] उत्कटसन
| [[ఉత్కటాసనం]]
| Chair
|-
| [[Uttanasana]] उत्तानसन
| [[ఉత్తానాసనం]]
| Standing Forward Bend
|-
| [[Utthita Hasta Padangusthasana]] उत्थित हस्त पादाङ्गुस्थसन
| [[ఉత్థితహస్త పాదంగుష్టాసనం]]
| Raised Hand to Big Toe
|-
| [[Utthita Parsvakonasana]] उत्थित पार्श्वकोणसन
| [[ఉత్థిత పార్శ్వకోణాసనం]]
| Extended Side Angle
|-
| [[Utthita Trikonasana]] उत्थित त्रिकोणसन
| [[ఉత్థిత త్రికోణాసనం]]
| Extended Triangle
|-
| [[Vasisthasana]] वसिस्थसन
| [[వశిష్టాసనం]]
| Side Plank
|-
| [[Viparita Karani]] विपरित करणी
| [[విపరీత కరణి]]
| Legs-up-the-Wall
|-
| [[Vajrasana]] वज्सन
| [[వజ్రాసనం]]
| Thunderbolt
|-
| [[Virasana]] वीरसन
| [[వీరాసనం]]
| Hero
|-
| [[Vrksasana]] वृक्षसन
| [[వృక్షాసనం]]
| Tree
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/357979" నుండి వెలికితీశారు