"కపాల నాడులు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

| II || [[దృష్టి నాడి]] || [[:en:Lateral geniculate nucleus|Lateral geniculate nucleus]] || దృష్టి సమాచారాన్ని మెదడుకు అందజేస్తుంది.
|-
| III || [[నేత్రీయ చాలక నాడి]] || [[:en:Oculomotor nucleus|Oculomotor nucleus]], [[:en:Edinger-Westphal nucleus|Edinger-Westphal nucleus]] || కనుగుడ్లను నలువైపులకూ తిప్పే కండరాలు ఇవి : పైకి తిప్పే కండరాలు ( ప్రుష్ట రెక్టస్ కండరం - superior rectus), మూలలకు మరియు మధ్యకు తిప్పే కండరాలు (medial rectus), కిందకు తిప్పే కండరాలు (నిమ్న రెక్టస్ కండరం - inferior rectus) మరియు అవనమ రెక్టస్ కండరాలు (inferior oblique). నేత్రీయ చాలక నాడి ఈ కండరాలకు మెదడు నుంచి సంకేతాలను పంపి ఉత్తేజింపచేస్తుంది. |-
|-
| IV || [[ట్రోక్లియర్ నాడి]] || [[:en:Trochlear nucleus|Trochlear nucleus]] || Innervates the superior oblique muscle, which depresses, pulls laterally, and intorts the eyeball|- | V || [[త్రిధార నాడి]] || [[:en:Principal sensory trigeminal nucleus|Principal sensory trigeminal nucleus]], [[:en:Spinal trigeminal nucleus|Spinal trigeminal nucleus]], [[:en:Mesencephalic trigeminal nucleus|Mesencephalic trigeminal nucleus]], [[:en:Trigeminal motor nucleus|Trigeminal motor nucleus]] || Receives sensation from the face and innervates the muscles of mastication
| IV || [[ట్రోక్లియర్ నాడి]] || [[:en:Trochlear nucleus|Trochlear nucleus]] || Innervates the superior oblique muscle, which depresses, pulls laterally, and intorts the eyeball
|-
| IV || [[ట్రోక్లియర్ నాడి]] || [[:en:Trochlear nucleus|Trochlear nucleus]] || Innervates the superior oblique muscle, which depresses, pulls laterally, and intorts the eyeball|- | V || [[త్రిధార నాడి]] || [[:en:Principal sensory trigeminal nucleus|Principal sensory trigeminal nucleus]], [[:en:Spinal trigeminal nucleus|Spinal trigeminal nucleus]], [[:en:Mesencephalic trigeminal nucleus|Mesencephalic trigeminal nucleus]], [[:en:Trigeminal motor nucleus|Trigeminal motor nucleus]] || Receives sensation from the face and innervates the muscles of mastication
|-
| VI || [[ఢమరుకాకార నాడి]] (''అబ్డుసెన్స్ నాడి'') || [[:en:Abducens nucleus|Abducens nucleus]] || Innervates the lateral rectus, which abducts the eye
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/747371" నుండి వెలికితీశారు