ప్రమాదానికి దగ్గరలో ఉన్న జాతులు

ప్రమాదానికి దగ్గరలో ఉన్న జాతులు అనేవి అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సమితి (International Union for Conservation of Nature) అనే సంస్ధ ద్వారా సంరక్షణ స్ధితిలో భాగంగా వర్గికరించబడిన జాతులు. ఈ జాతులు ముందు ముందు ప్రమాదస్థితిలో ఉన్న జాతులు జాబితాలో చేరవచ్చు.[1]

ప్రమాదానికి దగ్గరలో ఉన్న యూరోపియన్ అట్టర్

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. "2001 Categories & Criteria (version 3.1)" (PDF). The IUCN Red List of Threatened Species. Archived from the original (PDF) on 2016-01-28. Retrieved 2015-05-22.