బండి అనగా వాహనము
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బండి&oldid=2850116" నుండి వెలికితీశారు