ప్రధాన మెనూను తెరువు

బాబిలోనియా (Babylonia), మెసొపొటేమియా (నవీన ఇరాక్) దక్షిణ భాగంలోని ఒక రాష్ట్రం. ఇది సుమేర్ మరియు అక్కాద్ ప్రాంతాలను కలుపుతోంది. బాబిలోన్ నగర ప్రస్తావన అక్కాద్‌కు చెందిన సర్గోన్ పాలనలో గల శిలాఫలకం (క్రీ.పూ.23వ శతాబ్దం) ద్వారా తెలుస్తోంది.

ప్రాచీన
మెసొపొటేమియా
యూఫ్రేట్స్ · టిగ్రిస్
సామ్రాజ్యాలు / నగరాలు
సుమేర్
యరీదు · కిష్ · ఉరుక్ · ఉర్
లగాష్ · నిప్పూర్ · నిగిర్‌సు
ఇలమ్
సుసా
అక్కద్ సామ్రాజ్యం
అక్కద్ · మారి
అమోరైట్
ఇసిన్ · లార్సా
బాబిలోనియా
బాబిలోన్ · చాల్దియా
అస్సీరియా
అస్సూర్ · నమ్రూద్
దుర్-షరూకిన్ · నైనెవెహ్
మెసొపొటేమియా
సుమేర్ (రాజుల జాబితా)
అస్సీరియా రాజులు
బాబిలోనియా రాజులు
ఎనూమా ఎలిష్ · గిల్‌గమేష్
అస్సీరియో-బాబిలోనియా మతము
సుమేరియన్ · ఎలమైట్
అక్కాదీ · అరామాయిక్
హుర్రియన్ · హిట్టైట్
బాబిలోనియా సంస్కృతిసవరించు

చిత్రమాలికసవరించు

ఇవీ చూడండిసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు

Many of these articles were originally based on content from the 1911 Encyclopædia Britannica.