బెనర్జీ (Banerjee) బెంగాల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బెనర్జీ&oldid=2964696" నుండి వెలికితీశారు