ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. ఎవ్వరూ లేని ఈ చోట ఇటురా రారా ఒకమాట నను కవ్వించి - సుశీల,ఘంటసాల - రచన: దాశరథి
  2. ఏతోటలో విరబూసెనో ఈ పువ్వు నా ఇంటిలో విరజల్లెను - ఘంటసాల,సుశీల - రచన: ఆత్రేయ
  3. ఒక్కసారి సిగ్గుమాని నన్ను చూడండి శ్రీవారు అంతలోనే బెదరిపోకండి - సుశీల
  4. ఓ బ్రహ్మచారి నిన్నుకోరి నిలుచున్నది చిన్నది నిను చేరి - ఎస్.జానకి, సుశీల,వసంత బృందం
  5. నిన్నుచూసాను కన్నువేసాను చిన్నవీలు చూసి జేబులోన - టి. ఆర్. జయదేవ్, బి.వసంత

మూలాలుసవరించు