మొగుడు పెళ్ళాల దొంగాట

మొగుడు పెళ్ళాల దొంగాట
(1992 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం రేలంగి నరసింహారావు
సంగీతం కె.వి.మహదేవన్
భాష తెలుగు