లేయర్లు (డిజిటల్ ఇమేజ్ ఎడిటర్లు)

లేయర్లు అంటే ఒక దానిక్రింద ఒకటిగా ఉన్న వస్తువుల(ఇక్కడ చిత్రాలు,అక్షరాలు,రంగులు ప్రత్యేక మార్పులు మొ||వి అనుకుందాం)సమూహం. ఉదా: వుల్లిగడ్డ కాని కాబేజీ కాని అడ్డంగా కొస్తే మనకు కనిపించే పొరలు లాగ అన్నమాట.ఈ లేయర్ల వలననే మాకు కావలసినట్టు ఒక చిత్రాని కాని కొన్ని చిత్రాలని కాని మార్పులు చేర్పులు సులభంగా చేయగలం.లేయర్ల గురించి తెలీకపోతే ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ చేయటం చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది.

అడోబ్ కంపెని 1994 నుండి తన ఫోటోషాప్ లో లేయేర్ల ఫీచర్ ని ప్రవేశపెట్టింది.ఇప్పుడు ఇంచుమించు అన్ని ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్టువేరు లలో లేయేర్ల ఫీచర్ వాడుతున్నారు.

ఫోటోషాప్ లేయర్స్ పటచిత్రం

ఇప్పుడు సచిత్రంగా వివరంగా తెలిసికుందాం.

లేయర్ రకాలుసవరించు

There are different kinds of layers, and not all of them exist in all programs. They represent a part of a picture, either as pixels or as modification instructions. They are stacked on top of each other, and depending on the order, determine the appearance of the final picture.

ప్రాధమికంగా లేయర్ గురించిసవరించు

The standard kind of layer is called simply "Layer" in most programs. It contains just a picture which can be superimposed on another one. The picture can cover the same area as the resulting picture, just a part of it, or, in some cases, a bigger part than the final picture.

 
The top layer (the bird) is moved to the left.
 
The top layer is moved to the right.


A Layer can have a certain transparency/opacity and a number of other properties. In a high end program like Adobe Photoshop, a basic layer may have more than a hundred different possible settings. Even though some of them overlap and give the same result, they give a skilled user a lot of flexibility. A free program like the GIMP may not have as many settings, but well used they can often provide a satisfactory result.

Two Layers can blend using one of several modes which result in different light and color combinations.

 
The top layer (the bird) is partially transparent, so the background clearly can be seen through its wing.
 
In this picture the top layer has a drop shadow, a red color overlay of 40%, a gradient overlay from red to yellow of 20% opacity, and a slight bevel effect.


లేయర్ మాస్క్సవరించు

A Layer Mask is linked to a layer and hides part of the layer from the picture. What is painted black on the adjustment layer will not be visible in the final picture. What is grey will be more or less transparent depending on the shade of grey. As the layer mask can be both edited and moved around independently of both the background layer and the layer it applies to, it gives the user the ability to test a lot of different combinations of overlay.

 
This picture consists of a blue background and on top of that a layer of conifers cut using a layer-mask in the shape of a seagull.
 
The blue sky used as background layer.
 
The greenery used as top layer.
 
The layer mask that was applied to the top layer.


సరిదిద్దుకునే లేయర్సవరించు

An adjustment layer typically applies a common effect like brightness or saturation to other layers. However, as the effect is stored in a separate layer, it is easy to try it out and switch between different alternatives, without destroying the original layer. In addition, an adjustment layer can easily be edited, just like a layer mask, so an effect can be applied to just part of the image.

 
A gradient is applied as an adjustment layer to the entire image except the oval in the middle, which was cut out from the adjustment layer.

లింకులుసవరించు

సమాచార సేకరణసవరించు

ఈ వ్యాసానికి అనుభంధ పుటలు
అడోబ్ ఫోటోషాప్ (ప్రధాన వ్యాసం)
ఫోటోషాప్ వెర్షన్లు
పరికరాల పెట్టె
అడోబ్

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు