లైలా కొందరు స్త్రీల పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లైలా&oldid=2083407" నుండి వెలికితీశారు