లోక్ సభ భారత పార్లమెంటు లోని క్రింది సభ. దీని కోసం ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతాయి.

దీనికి ఎన్నికైన సభ్యులను లోక్ సభ సభ్యులు అని పిలుస్తారు.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుండి ఎన్నికైన లోక్ సభ సభ్యులుసవరించు