వజ్రోత్సవం (Diamond Jubilee) ఒక వ్యక్తి 60 సంవత్సరాలు లేదా ఒక సంస్థ 75 సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంలో జరుపుకునే ఉత్సవం.


వజ్రోత్సవం జరుపుకున్నవారుసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు