లినక్స్ నిర్వాహక వ్యవస్థ అనేక రకాల పంపకాలు(పంపిణీల) రూపంలో లభ్యమవుతుంది. వాడుకరులు వారివారి అభిరుచులకు తగినట్లుగా వారికి నచ్చిన పంపకాన్ని ఎంచుకుని వాడతారు.

వర్గం "లినక్స్ పంపిణీ" లో వ్యాసాలు

ఈ వర్గంలో కింది 2 పేజీలున్నాయి, మొత్తం 2 పేజీలలో.