నా పేరు : ఉదయ్ కాంత్

నివాసం  : సికింద్రాబాద్

ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న వ్యాసాలు : కుక్క, ఉప్పు

నా పరిజ్ఞానం : కంప్యూటర్, భౌతిక శాస్త్రం

నా ఇష్టాలు : సినిమాలు, నవలలు, అంతరిక్షంGnome-video-x-generic.svg ఈ వాడుకరి తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.
DNA-structure-and-bases.png ఈ వాడుకరి జీవ శాస్త్రము ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.


ఈ నాటి చిట్కా...
Wiki-help.png
నియోజక వర్గాల ఫలితాల గురించి

నియోజక వర్గాల గురించిన వ్యాసాలు క్రింది వర్గాలలో ఉన్నాయి -

https://eci.gov.in/ లేక ఇతర లింకులలోని సమాచారం ఆధారంగా మీరు ఆయా నియోజక వర్గాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలను అభినృద్ధి చేయవచ్చును.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా

తనంతట తాను ప్రతిరోజూ తాజాఅయ్యే చిట్కాను తెలుసుకోవడానికి మీ సభ్య పేజీలో
{{ఈ నాటి చిట్కా}}ను చేర్చండి.