నా పేరు : ఉదయ్ కాంత్

నివాసం : సికింద్రాబాద్

ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న వ్యాసాలు : కుక్క, ఉప్పు

నా పరిజ్ఞానం : కంప్యూటర్, భౌతిక శాస్త్రం

నా ఇష్టాలు : సినిమాలు, నవలలు, అంతరిక్షం



Film reel.gif ఈ వాడుకరి తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.




DNA-structure-and-bases.png ఈ వాడుకరి జీవ శాస్త్రము ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.






ఈ నాటి చిట్కా...
Wiki-help.png
కొన్ని కష్టమైన పదాలు - వాటిని టైపు చెయ్యడం
  • జ్ఞానము - j~naanamu
  • ఖరగ్‌పూర్ - kharag^pUr
  • ఉత్సాహము - utsaahamu
  • క్రౌర్యము - krauryamu
  • ఈర్ష్యాళువు - IrshyaaLuvu


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా

ఈ తనంతట తాను అప్‌డేట్ అయ్యే మూసను మీ సభ్య పేజీలో తగిలించుకోవడానికి {{ఈ నాటి చిట్కా}}ను వాడండి.