నా పేరు : ఉదయ్ కాంత్

నివాసం  : సికింద్రాబాద్

ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న వ్యాసాలు : కుక్క, ఉప్పు

నా పరిజ్ఞానం : కంప్యూటర్, భౌతిక శాస్త్రం

నా ఇష్టాలు : సినిమాలు, నవలలు, అంతరిక్షంGnome-video-x-generic.svg ఈ వాడుకరి తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.
DNA-structure-and-bases.png ఈ వాడుకరి జీవ శాస్త్రము ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.


ఈ నాటి చిట్కా...
Wiki-help.png
మెలికెల దారిమార్పులు సరి చేయండి

"తరలించు" ద్వారా గాని, లేదా "#REDIRECT" అని వ్రాయడం ద్వారా గాని దారిమార్పు పేజీలు తయారవుతాయని మీకు తెలిసే ఉంటుంది.

"రాముడు" వ్యాసం నుండి "శ్రీరాముడు" వ్యాసానికి, "శ్రీరాముడు" వ్యాసం నుండి "రామావతారము" వ్యాసానికి దారి మళ్ళింపు ఇచ్చామనుకోండి. అది "మెలికెల దారిమార్పు" అవుతుంది. వీలు చిక్కినపుడు అటువంటివాటిని సరిచేస్తూ ఉండండి. "రాముడు" వ్యాసం నుండి నేరుగా "రామావతారము"కు దారిమార్పు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ మెలిక సవరించబడుతుంది.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా

తనంతట తాను ప్రతిరోజూ తాజాఅయ్యే చిట్కాను తెలుసుకోవడానికి మీ సభ్య పేజీలో
{{ఈ నాటి చిట్కా}}ను చేర్చండి.