నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. సాంకేతిక అంశాలపైన వ్రాస్తాను.

నా వాడుకరి పెట్టెలు మార్చు

  ఈ వాడుకరి తెలుగు ప్రముఖులు ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నాడు.


  ఈ వాడుకరికి బాట్ ఉంది.
  ఈ వాడుకరి తెలుగులో వికీపీడియా సాహస యాత్ర రూపొందించారు.


  ఈ వాడుకరి తెలుగు భాషాభిమాని.
 ఈ వాడుకరికి నికొలో డా కాంటి ఎవరో, అతను తెలుగు ని ఇటాలియన్ అఫ్ ది ఈస్ట్ అని ఎందుకన్నాడో తెలుసు!
 ఈ వాడుకరి సాఫ్టువేర్ నిపుణులు.
 ఈ వాడుకరి బెంగుళూరు లో నివసిస్తారు.
6500 ఈ వాడుకరి తెవికీలో 6500కి పైగా మార్పులు చేసాడు.
శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.
వికీపీడియా:Babel
te ఈ వాడుకరి మాతృభాష తెలుగు
భాషవారీగా వికీపీడియనులు
శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.
  ....... ఇటీవలి మార్పులు పేజిని పహారా కాసే దళంలొ సభ్యులు.
  ఈ సభ్యుడు వికీపీడియాలో గత
9 సంవత్సరాల, 6 నెలల, 10 రోజులుగా సభ్యుడు.