వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 44వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 44వ వారం


1932 బస్సు - డెక్కన్ క్వీన్

1932 నాటి మొదటితరం ఎ.పి.ఎస్.ఆర్.టి.సి. బస్సు - డెక్కన్ క్వీన్ - విజయవాడ బస్ స్టేషన్‌లో ప్రదర్శనకు పెట్టారు.

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు