వికీపీడియా:కోరుచున్న వ్యాసములు

వికీపీడియాలో ముందు ముందు చూడదలుచుకొన్న వ్యాసాల పేర్లను ఈ జాబితాలో చేర్చండి. సముదాయ పందిరి లో "కలసి పనిచేద్దాం రండి" విభాగం "కోరుచున్న" జాబితాకు ఇది మూల జాబితా.

పని జరగవలసింది సవరించు

పని అయింది/జరుగుతుంది సవరించు