వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/వికీపీడియా గణాంకాలు

వికీపీడియా గణాంకాలు రెండు విధాలుగా ఉంటాయి - వికీ పేజీలు, వాడుకరులు, దిద్దుబాట్లు వగైరాలకు సంబంధించిన గణాంకాలు ఒకరకం కాగా, పేజీలకు వచ్చిన వ్యూలు, ట్రాఫిక్కుకు స్ంబంధించిన గణాంకాలు రెండవ రకం. ఈ ప్రాజెక్టు మొదటి రకం గణాంకాలను గుదిగుచ్చి ఒక పద్ధతిలో ప్రదర్శించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కేవలం పరిశీలన కోసం మాత్రమే కాకుండా, వికీ పేజీల్లో ఉన్న వివిధ లోపాలను, లక్షణాలను, సవరణలు అవసరమైన అంశాలను చూపించడం, తద్వారా వికీ అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డం కూడా ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. ఈ ప్రాజెక్టు, గణాంకాలను కింది విధాలుగా వర్గీకరించి చూపిస్తుంది:

  1. వికీపీడియా:గణాంకాలు: ఇది గణాంకాలకు హోమ్ పేజీ లాంటిది. ప్రపంచం లోని వివిధ వికీలతో పోలిస్తే తెవికీ స్థానం, భారతీయ భాషా వికీలతో పోలిస్తే తెవికీ స్థానం వగైరా గణాంకాలను ఈ పేజీలో చూడవచ్చు.
  2. వికీపీడియా:స్థూల గణాంకాలు: పేరుకు తగ్గట్టు స్థూల గణాంకాలను చూప్సితుంది.
  3. వికీపీడియా:పేజీల గణాంకాలు: ప్రధానబరి లోని పేజీలకు సంబంధించిన వివిధ గణాంకాలను ఈ పేజీల్లో ప్రధానంగా చూడవచ్చు. వివిధ ఇతర పేరుబరుల్లోని పేజీల గణాంకాలు కూడా ఈ విభాగంలో ఉంటాయి.
  4. వికీపీడియా:వాడుకరుల గణాంకాలు: వాడుకరులు చేసిన దిద్దుబాట్లు, చేర్చిన బైట్లు, సృష్టించిన పేజీలు - వాటిలో జరిగిన తొలగింపులు, చేసిన నిర్వహణ పనులు వగైరా గణాంకాలు ఈ పేజీల్లో ఉంటాయి.
  5. వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు - వివిధ కాలావధుల్లో జరిగిన పనుల సంఖ్యను ఈ విభాగంలో చూడవచ్చు. 2005 నుండి రోజువారీగా, నెలవారీగా, సంవత్సరం వారీగా జరిగిన పనుల గణాంకాలు ఈ పేజీల్లో ఉంటాయి.

చర్యలు అవసరమైన పేజీలుసవరించు

వివిధ లక్షణాలు, లోపాలు కలిగిన పేజీల జాబితాలను కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తయారు చేస్తాం. ఈ పేజీలను పరిశీలించి లోపాల సవరణల వంటి తగు చర్యలు తీసుకునేందుకు ఈ పేజీలు ఉపకరిస్తాయి. ఇలాంటి గణాంకాల పేజీలన్నిటినీ వర్గం:చర్యలు అవసరమైన పేజీలు అనే వర్గం లోకి చేరుస్తాం. ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న పనులను కలిపి ఒక ప్రాజెక్టుగా రూపొందించుకుని దిద్దుబాట్లు చెయ్యవచ్చు. ఆ విధంగా ఈ ప్రాజెక్టు ఇతర ప్రాజెక్టులకు దారితీస్తుంది.

మూసలుసవరించు

ప్రాజెక్టులో భాగంగా {{వికీపీడియా గణాంకాలు}} అనే నేవిగేషను మూసను తయారు చేసాం. ఈ మూసను ప్రతీ గణాంకాల పేజీలోనూ చేర్చాలి. తద్వారా వివిధ గణాంకాల పేజీలను చేరుకోవచ్చు.

వర్గాలుసవరించు

వనరులుసవరించు

ఈ గణాంకాలను ప్రధానంగా తెవికీ డేటాబేసును క్వెరీ చేసి సేకరించి వికీ పేజీల్లో అమరుస్తాం. క్వెరీ చేసే అడ్రసు:

పాల్గొంటున్న వాడుకరులుసవరించు

ఈ ప్రాజెక్టులో ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు. SQL భాష రానివారు కూడా చేరవచ్చు. చేర్చిన గణాంకాల్లో లోపాలేమైనా ఉంటే వాటిసి సరిచేసి ప్రాజెక్టు నాణ్యతను మెరుగుపరచవచ్చు. కొత్త గణాంకాల సూచనలను చేర్చవచ్చు. కింద సంతకం చేసి ప్రాజెక్టులో చేరండి.

  1. చదువరి (చర్చరచనలు)
  2. Nskjnv ☚╣✉╠☛ 16:08, 19 సెప్టెంబరు 2021 (UTC)

సంప్రదించండిసవరించు

ఈ ప్రాజెక్టు విషయమై మరింత సమాచారం కోసం కింది వారిని సంప్రదించవచ్చు

  1. చదువరి (చర్చ)