వికీపీడియా:Requests for undeletion

Administrator instructions

Welcome. Please note that this page is NOT for challenging the outcome of deletion discussions or to address the pending deletion of any page.

Requests for undeletion is a process intended to assist users in restoring pages or files that were uncontroversially deleted via proposed deletion, under certain speedy deletion criteria (such as maintenance deletions or rejected Articles for creation drafts), or in "articles for deletion" debates with little or no participation other than the nominator. This page is also intended to serve as a central location to request that deleted content be userfied or emailed to you so the content can be improved upon prior to re-insertion into the mainspace, or used elsewhere (you may also make a request directly to one of the administrators listed here). This means that content deleted after discussion—at articles for deletion, categories for discussion, or miscellany for deletion among other deletion processes—may in some cases be provided to you, but such controversial page deletions will not be overturned through this process.

This page is only for requesting undeletion of articles or files which have already been deleted. If the article you are concerned about is still visible, but has a warning message (template) at the top, please do not post here, but follow the instructions on the template or on your talk page.

Note that requests for undeletion is not a replacement for deletion review. If you feel an administrator has erred in closing a deletion discussion or in applying a speedy deletion criterion, please contact them directly. If you discuss but are unable to resolve the issue on their talk page, it should be raised at Wikipedia:Deletion review, rather than here.

Instructions for special cases

శుభం_సింగ్ మార్చు

ఈ వ్యాసం ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి గురించి. మరియు వికీపీడియాను మెరుగుపరచడానికి నేను దీన్ని సవరించాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఈ కథనాన్ని తొలగించండి మరియు దాన్ని మెరుగుపరచడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి -Abhinavgautam1 (చర్చ) 15:25, 7 మార్చి 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Abhinavgautam1 గారు, తెలుగు వికీపీడియాలో కొత్తగా చేరారు కావున తొలి 100 మార్పులు ఇప్పటికే వున్న వ్యాసాలలో చేయండి. ఆ తరువాత పై వ్యాసాన్ని మీ వాడుకరిపేజీకి ఉపపేజీగా అభివృద్ధి చేయండి. అప్పుడు నిర్వాహకులకు తెలియచేయండి. ఆ వ్యాసాన్ని సమీక్షించి తెవికీకి సరిపోయినదని భావిస్తే నిర్వాహకులు తొలి పేరుబరికి తరలిస్తారు. --అర్జున (చర్చ) 01:02, 8 మార్చి 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]