వేపు [ vēpu ] vēpu. [Tel. from వేగు.] v. a. To fry, roast, bake. వేయించు, వేచు. "విదలించుకొని తెచ్చి వేపిదంపించి." BD. iv. 1942. వేపు or వేపుడు. n. The act of frying, వేచుట, వేయించడము. వేపు or వేపుడు adj. Baked. వేయించిన, వేచిన. వేపుడు బియ్యము roasted rice, fried or baked in a pan without ghee. n. A frying pan. వేయించు చట్టి, పెనం.

చికెన్ వేపుడు

కొన్ని రకాలు మార్చు

కొన్ని రకాల వేపుడు కూరలు :

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వేపుడు&oldid=3687625" నుండి వెలికితీశారు