శ్రీనివాస్ అనే పేరు కలియుగ దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి మీది భక్తితో ఉద్దేశించింది.

వ్యక్తుల పేర్లుసవరించు

శ్రీనివాస్ పేరుతో ఉన్న కొందరు వ్యక్తుల పేర్లు:

ప్రాంతాలుసవరించు

శ్రీనివాస్ పేరుతో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల పేర్లు:

సినిమాలుసవరించు

శ్రీనివాస్ పేరుతో ఉన్న కొన్ని తెలుగు సినిమాలు: