నేత పని చేసే కులస్తులను సాలెవారుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

సాలెల చరిత్రసవరించు

సాలె పనిలో కల ఇతర వర్ణాలుసవరించు

సాలెపని చేయువారిలో మరికొన్ని తరగతులవారునూ కలరు

ఇతర విశేషాలుసవరించు

సుప్రసిద్ద పద్మశాలీయులుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సాలె&oldid=804346" నుండి వెలికితీశారు