సాహసమే నా వూపిరి
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం ఎం.ఎస్. విశ్వనాధన్
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ విజయకృష్ణ మూవీస్
భాష తెలుగు