ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాత్రలు-పాత్రధారులుసవరించు

పాటలుసవరించు

  1. ఇది మతికి మనసుకు పోరాటం తల్లి మనిషితొ - ఘంటసాల
  2. ఓ పిల్లా ఫఠఫఠలాడిస్తా ఓ ఓపిల్లా చకచక - ఘంటసాల, పి.సుశీల
  3. చకచకలాడే పడుచుంది రెపరెపలాడె పొగరుంది - పి.సుశీల
  4. చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వాన - ఘంటసాల, పి.సుశీల
  5. పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా పంచపాండవులోయమ్మ తుమ్మెదా - పి.సుశీల
  6. శ్రీమతి ఏమన్నా శ్రీవారు తందానతాన - ఘంటసాల, పి.సుశీల
  7. సంతోషం చేసుకుందాం నాతో ఉంటావా సరదాలు - పి.సుశీల

వనరులుసవరించు

  • ఘంటసాల గళామృతము బ్లాగు - సంకలనకర్త: కొల్లూరి భాస్కరరావు (ఘంటసాల సంగీత కళాశాల, హైదరాబాదు) - సంకలనంలో సహకరించినవారు: చల్లా సుబ్బారాయుడు