అక్కినేని (అయోమయనివృత్తి)

ఇంటిపేరు
(అక్కినేని నుండి దారిమార్పు చెందింది)
akkineni family
అక్కినేని అమల
అక్కినేని అఖిల్