అమ్మ
(1991 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ ఉషాకిరణ్ మూవీస్
భాష తెలుగు