ఉషాకిరణ్ మూవీస్

ఉషాకిరణ్ మూవీస్ సినీ నిర్మాణ సంస్థ. దీనికి అధిపతి ఈనాడు రామోజీరావు.

ఉషాకిరణ్ మూవీస్ అధినేత చెరుకూరి రామోజీరావు

నిర్మించిన సినిమాలుసవరించు

1980లుసవరించు

1990లుసవరించు

2000లుసవరించు

2010లుసవరించు