ఉషాకిరణ్ మూవీస్ సినీ నిర్మాణ సంస్థ. దీనికి అధిపతి ఈనాడు రామోజీరావు.

నిర్మించిన సినిమాలుసవరించు

1980లుసవరించు

1990లుసవరించు

2000లుసవరించు