ఉమర్ ఇబ్న్ ఖత్తాబ్

`ఉమర్ ఇబ్న్ అల్-ఖత్తాబ్ (అరబ్బీ, عمر بن الخطاب) (c. 581 CE – నవంబరు 7, 644), ఇతనికి ఉమర్ మహా ఘనుడు అనికూడా పేరుండేది. ఇతను ఖురేష్ తెగలోని 'బనూ అది' వంశంలోనే ప్రథమంగా ఇస్లాం స్వీకరించినవాడు, [1], మహమ్మదు ప్రవక్త గారి ఒక సహాబా కూడానూ. ఇతను అబూబక్ర్ మరణం తరువాత 634లో రెండవ ఖలీఫాగా నియమితుడయ్యాడు. సున్నీ ముస్లింలు ఇతనిని రాషిదూన్ ఖలీఫాగా గౌరవిస్తారు. ఇతని విజయాలవలన, రాజకీయ నైపుణ్యాలవలన ఇస్లామీయ చరిత్రలో ఇతనికి ప్రముఖ స్థానమున్నది.

ఉమర్
ముస్లింల ఖలీఫా
పరిపాలన634 CE – 644 CE
పూర్తి పేరు`ఉమర్ ఇబ్న్ అల్-ఖత్తాబ్
మకుటాలుఅమీర్ అల్-మూమినీన్
అల్-ఫారూఖ్ (సత్యము , అసత్యాల మధ్య తేడాను చూపువాడు)
జననం581 CE
జన్మస్థలంమక్కా, సౌదీ అరేబియా
మరణం644 నవంబరు 7
మరణస్థలంమదీనా, సౌదీ అరేబియా
సమాధిమస్జిద్-ఎ-నబవి, మదీనా
ఇంతకు ముందున్నవారుఅబూబక్ర్
తరువాతి వారుఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్
తండ్రిఖత్తాబ్ ఇబ్న్ నుఫేల్
తల్లిహన్తమాహ్ బిన్త్ హిషామ్
ఖలీఫ్ ఉమర్ సమాధి. ఆల్ మస్జిద్ ఆల్ నబావి లోని గ్రీన్ డోం వద్ద ఈ సమాధి ఉంది.

ఇవీ చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. Ahmed, Nazeer, Islam in Global History: From the Death of Prophet Muhammed to the First World War, American Institute of Islamic History and Cul, 2001, p. 34. ISBN 0-7388-5963-X.