ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్

ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్ (అరబ్బీ: عثمان بن عفان) (c. 580 - జూలై 17 656) ఒక సహాబా( సహచరులు).ఇస్లాంను స్వీకరించిన మొదటి తరం వారిలో ఉన్నాడు. ఇస్లామీయ చరిత్రలో తన పాత్రను ప్రముఖంగా పోషించినవారిలో ఒకడు. రాషిదూన్ ఖలీఫాలలో మూడవవాడు.ఈయన ప్రతులపై వున్నఖురాన్ను క్రోడీకరించి గ్రంథరూపం ఇచ్చిన వాడు.

ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్
రాషిదూన్ ఖలీఫా లలో 3వ ఖలీఫా
Rashidun Caliph in Medina
ఖలీఫా ఉస్మాన్ సామ్రాజ్యం ఉత్థాన దశలో
The Generous
(Al-Ghani)
Full NameʻUthmān ibn ʻAffān
(عثمان بن عفان)
Reign11 November 644 – 20 June 656
Born577 CE (47 BH)
Birthplaceతాయిఫ్, Arabia
Died17 June 656 CE (18th Zulhijjah 35 AH)[1][2](aged 79)
Deathplaceమదీనా, Arabia
Place of BurialJannat al-Baqi, మదీనా
Predecessorఉమర్ ఇబ్న్ ఖత్తాబ్
Successorఅలీ
FatherAffan ibn Abu al-As
MotherUrwa bint Kariz
Sister(s)Amna
Spouse(s)Ruqayyah bint Muhammad

Umm Kulthum bint Muhammad
Naila
Ramla bint Shuibat
Fatima bint Al-Walid
Fakhtah bint Ghazwan
Umm Al-Banin bint Unaib

Umm Amr bint Jundub
Son(s)• Amro (عمرو)
• Umar (عمر)
• Khalid (خالد)
Aban (أبان)
• Abdullah Al-Asghar
(عبد الله الأصغر)
• Al-Walid (الوليد)
• Saeed (سعيد)
• Abdulmalik (عبدالملك)
Daughter(s)• Maryam (مريم)
• Umm Uthman (أم عثمان)
• Ayesha (عائشة)
• Umm Amr (أم عمرو)
• Umm Aban Al-Kabri
(أم أبان الکبرى)
• Aurvi (أروى)
• Umm Khalid (أم خالد)
• Umm Aban Al-Sagri
(أم أبان الصغرى)
Other TitlesAl Ghani الغنى ("The Generous")
Zun Noorain ("Possessor of Two Lights") Al-Faruq ("Distinguisher between truth and false")

మూలాలు మార్చు

  1. Ibn Hajar al-Asqalani. Lisan Al-Mizan: *Uthman bin al-Affan.
  2. University of Zurich Institute of Oriental Studies Archived 2014-07-14 at the Wayback Machine converter - http://www.oriold.uzh.ch/static/hegira.html Archived 2009-08-01 at the Wayback Machine

Also:

బయటి లింకులు మార్చు

Views of various Islamic historians on Uthman:

Views of the Arab Media on Uthman:

Shi'a view of Uthman:

మూస:Start |-

| colspan="3" style="border-top: 5px solid #FFD700; text-align:center;" |

ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్
Cadet branch of the Banu Quraish

Died: July 17 656

|- ! colspan="3" style="border-top: 5px solid #FABE60;" |Sunni Islam titles |- style="text-align:center;" |style="width:30%;" rowspan="1"|అంతకు ముందువారు
Umar | style="width: 40%; text-align: center;" rowspan="1"|Rashidun Caliph
644656 | style="width: 30%; text-align: center;" rowspan="1"|తరువాత వారు
Ali |- |- ! colspan="3" style="background: #ACE777;" | Regnal titles |- style="text-align:center;" |style="width:30%;" rowspan="1"|అంతకు ముందువారు
Yazdgerd III | style="width: 40%; text-align: center;" rowspan="1"|Ruler of Persia
651656 | style="width: 30%; text-align: center;" |Merged into
Caliphate

|}