ప్రధాన మెనూను తెరువు

నటీనటులుసవరించు

పాటలుసవరించు

వెల్వెట్ వాయిస్ గా ప్రసిద్ధిగాంచిన గాయకుడు ప్రతివాది భయంకర శ్రీనివాస్ (పి.బి.శ్రీనివాస్) ఆలపించిన 'ఆనంద మోహనా ఖగరాజ వాహనా' అనే పాట ఈ సినిమాలోనిదే. ఈ పాట రచన మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి. ఈ పాటలో వచ్చే 'దైవరాయ', 'పాపపానుపు' వంటి పదాలు మల్లాది శైలిని తెలుపుతాయని ఒక సందర్భంలో 'పాడుతా తీయగా' అనే ఈ-టీవీ వారి కార్యక్రమంలో పి.బి.శ్రీనివాస్ అన్నారు.

  1. ఆనంద మోహనా ఖగరాజ వాహనా - రచన : మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి; గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్
  2. కలువ రేకులలోన - కలలు మూగేనే - రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
  3. గాజులమ్మా గాజులు కన్నియ చేతుల మోజులు - రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి; గానం : ఎస్.జానకి
  4. పూసే మల్లిరెమ్మ కాసే మావికొమ్మ ఏ పూల తేనె తెచ్చి పూజ చేసిరమ్మ - రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
  5. మూగే చీకటి ముసుగులో దాగే బంగారు తారా - రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
  6. నా మనసేమోనే సఖియా నను విడిపోయేనే - గానం : పి.లీల