మాంసాహారులు

(కార్నివోరా నుండి దారిమార్పు చెందింది)

మాంసాహారులు (లాటిన్ Carnivora) జంతువులలో ఇతర జంతువుల మాంసాన్ని భుజించేవి. వీనిలో పిల్లులు, కుక్కలు, హైనా, పాండ, ముంగిస, పులి, సింహం మొదలైనవి ఈ వర్గంలోకి వస్తాయి.

మాంసాహారులు
కాల విస్తరణ: Paleocene to Recent
American Badger
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Infraclass:
Superorder:
Order:
Bowdich, 1821
కుటుంబాలు

వర్గీకరణ

మార్చు
 
Least Weasel, అతి చిన్న మాంసాహారి.
 
Brown Bear, the largest land carnivoran next to the Polar Bear
 
Cat and Dog, domesticated carnivorans
 
Southern Elephant Seal, అతిపెద్ద మాంసాహారి.