గోపీకృష్ణా కంబైన్స్

గోపీకృష్ణా కంబైన్స్ సినీ నిర్మాణ సంస్థ. దీనికి అధిపతి సినీ నటుడి కృష్ణంరాజు సోదరుడు ఉప్పలపాటి సూర్యనారాయణ రాజు.

నిర్మించిన సినిమాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు